Expressió cantada

Cantar espontàniament, sense judicis, sense competició.

Expressar i expulsar emocions per afavorir les emergències expressives que reactiven el sentiment d'existir i el desig de comunicar.

Permetre l'experimentació dels recursos de la veu, de les paraules com a mitjà d'expressió, com a paraula significant.