SOMNIS D’ARGILA


 

Per crear amb espontaneïtat i pel plaer del descobriment!

 

OBJETIU DEL TALLER:

  • Obrir un espai de joc i de representació de la vida afectiva i emocional
  • Experimentar l’expressió espontània dintre d’un espai protegit de tot jutjament, interpretació i incitació.
  • Jugar entre la percepció conscient i les capes profundes de la personalitat

 

METODOLOGIA:

El treball de creació està estructurat en dos temps:

  • un temps de taller d’expressió espontània amb argila.
  • un temps de paraula al final de cada sessió del taller. 

Per permetre a les persones que ho desitgin, o que ho necessitin, examinar successos interns, les satisfaccions o les dificultats trobades durant el treball de creació; o per amplificar la ressonància i/o amb l’objectiu d’elucidar el sentit. És durant aquesta fase del treball que els participants poden observar el conjunt d’efectes dinàmics del procediment expressiu.